Friday, 7 September 2007

Our National Anthem

Sayaun Thunga Fulka Hami, Eautai Mala Nepali

Sarwabhaum Bhayi Failiyaka, Mechi Mahakali

Prakitika Koti-Koti Sampadako Aachal

Bir Haruka Ragat le, Sawatantra ra Atal

Gyan Bhumi, Shanti Bhumi Terai, Pahad, Himal

Akhanda yo Pyaro Hamro Matri Bhumi Nepal

Bahul Jati, Bhasa, Dharma, Saskriti Chhan Bishal
Agragami Rastra Hamro, Jaya, Jaya Nepal


No comments: